Not found
Title กระเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแล จากเวที NBTC Public forum / เรียบเรียงโดย ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2558
Detail 335 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
Added Author ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed