Not found
Title "นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
Author ชานันท์ ยอดหงษ์
Published กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 294 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
“นายใน” ในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6 นายในหรือข้าราชบริพารที่เป็นผู้ชายและอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชสำนักฝ่ายในและพระสหาย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพระราชสำนักซึ่งผู้เขียนสนใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกัน รัชกาลที่ 6 ทรงพยายามกำหนดความเป็นชายให้สอดคล้องกับรัฐรูปแบบใหม่ที่เป็นรัฐประชาชาติ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ เช่น สโมสรกีฬา ฟุตบอล หนังสือพิมพ์ ละคร งานพระราชนิพนธ์ ตลอดจนลูกเสือ เสือป่า

  Comments   

    Recently viewed