Search again

Found: 98,990  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"งำประกาย" : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน / เห่ง อู๋อั๊ง, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง
Author
เห่ง อู๋อั๊ง
Published
กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2553.
Call Number
355.42 ห 741 ง 2553
Location
Songkhla

image
"จาก กดส. สู่สภาร่างฯ" / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549.
Call Number
328.593 จ 324 2549
Location
Songkhla

image
"ชมช่อมาลตี" (บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย) / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Author
เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร,
Published
กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด, 2528.
Call Number
915.98 ท 742 ช 2528
Location
Songkhla

image
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล
Author
โสภา ชานะมูล
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
Call Number
959.3 ส 985 ช 2550
Location
Songkhla

image

image
"ดนตรี(นอก)วจนานุกรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา" / สุชาติ แสงทอง.
Author
สุชาติ แสงทอง.
Published
นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
Call Number
780 ส724ด 2560
Location
Songkhla

image

image
"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา...[และคนอื่น ๆ]
Author
มัทนี จือนารา
Published
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call Number
303.609593 ต 525 2550
Location
Songkhla

image

image
"ทักษิณ -- บังควรหรือไม่?" / ผู้เรียบเรียง/บรรณาธิการ วัชระ เพชรทอง.
Published
กรุงเทพฯ : เอื้ออาทร, 2549.
Call Number
320.9593 ท 315 2549
Location
Songkhla

image
"ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อหาดใหญ่" เคร่ง สุวรรณวงศ์.
Published
สงขลา : [ม.ป.พ.], 2545.
Call Number
923.2593 ค796ท 2545
Location
Songkhla

image
"ทำดีตามคำพ่อ" / โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Author
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2552.
Call Number
398.2 บ 237 ท 2552
Location
Songkhla

image

image
"ทำแทนได้" คู่มือการปฏิบัติงานเลขาธิการ / เสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
Author
เสาวรัตน์ ม่านสะอาด.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
Call Number
651.374 ส961ท 2555
Location
Songkhla

image
"ทำไมฉันถึงกินเจ?" / ซู่ สือ ลี่ ลุ่น ; โจว ซิ่ง ฟ่ง, ผู้แปล ; รัศมีธรรม, ผู้เรียบเรียง.
Author
ซู่ สือ, ลี่ ลุ่น.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัศมีธรรม, 2537.
Call Number
394.1 ซ723ท 2537
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles