Search again

Found: 161  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
30 tahun perancangan Bahasa Malaysia / Abdullah Hassan.
Author
Abdullah Hassan.
Published
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989.
Call Number
499.28 A136T 1989
Location
Songkhla

image
Adat perpatih dan adat istiadat masyarakat Malaysia / Haji Mohtar bin H. Md. Dom.
Author
Mohtar bin Md. Dom, Haji.
Published
Kuala Lumpur : Fedral [1977].
Call Number
390.095 M699A 1977
Location
Songkhla

image
Adat resam dan adat istiadat Melayu / Syed Alwi Sheikh Al-Hadi.
Author
Alwi bin Alhady,
Published
Kuala Limpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980.
Call Number
959.5 A477A 1980
Location
Songkhla

image
Angin dari gunung / diselenggarakan oleh Abdullah Tahir.
Published
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
Call Number
S.C. A588 1988
Location
Songkhla

image
Antara kampung dan kota : rural bias in the novels of Shahnon Ahmad / by Ungku Maimunah Mohd. Tahir.
Author
Ungku Maimunah Mohd. Tahir,
Published
Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan malaysia, 1998.
Call Number
899.2309 U57A 1998
Location
Songkhla

image
Antara tradisi dengan Tuntutan Perubahan / Sham Sani.
Author
Sham Sani.
Published
Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1995.
Call Number
378.4595 S528A 1995
Location
Songkhla

image
Asas linguistik mudah/ Suraiya Chapakiya.
Author
Suraiya Chapakiya.
Published
Bangkok : M&M Lesar, 2013.
Call Number
410 S961A 2013
Location
Songkhla

image
Aspek bahasa dan pengajaran / Manantar Simanjuntak.
Author
Simanjuntak, Manantar.
Published
Kuala Lumpur : Sarjana Enterprise, 1982.
Call Number
499.28 S588A 1982
Location
Songkhla

image
Aspek penterjemahan dan interpretasi / editor, Asmah Haji Omar.
Published
Kuala Lumpur : Pusat Bahasa Universiti Malaya, 1979.
Call Number
418.02 A838 1979
Location
Songkhla

image
Ayat komplemen bahasa Malaysia / Sanat MD. Nasir.
Author
Sanat MD. Nasir.
Published
Kuala Lumpur, 1985.
Call Number
499.28072 S197A 1985
Location
Songkhla

image
Bahasa dan ilmubahasa dan fonoloji / oleh Samsuri.
Author
Samsuri.
Published
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972.
Call Number
499.281 S193B 1972
Location
Songkhla

image
Bahasa dan sastera nusantara : sejarah dan masa depannya (kertas kerja ; pertemuan sasterawan Nusantara iii).
Author
Dewan Bahasa dan Pustaka
Published
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984.
Call Number
499.28 D515B 1984
Location
Songkhla

image
Bahasa Laporan / Asmah Binti Haji Omar.
Author
Asmah Haji Omar,
Published
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
Call Number
499.288 A836B 1986
Location
Songkhla

image
Bahasa Malaysia 1 STPM / Abdullah Hassan, Ali Ahmad.
Author
Abdullah Hassan.
Published
Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti, 1984.
Call Number
499.28 A136B 1984
Location
Songkhla

image
Bahasa Malaysia baru Dewan : (sukatan pelajaran baru) untuk tingkatan dua / oleh Mokhtar b. Hj. Mohd. Dom ; dibantu oleh Mohd. Yusof b. Maarus ; disunting oleh Kamarulzaman Yahya.
Author
Mokhtar bin Haji Mohd. Dom,
Published
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1794.
Call Number
499.2 M716B 1974
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles