Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Guo ji guan xi yan jiu shi yong fang fa = Practical methods of international studies / Xuetong Yan, Xuefeng Sun.
Author
Yan, Xuetong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
303.482 Y21G 2007
Location
Songkhla

image
Hong yi fang mian jun ji shi = Hongyi fangmianjun jishi / Liu Bingrong zhu.
Author
Liu, Bingrong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2003.
Call Number
355.00951 L783H 2003
Location
Songkhla

image
Li yi yu zhongguo wen hua / Gu Xijia zhu.
Author
Gu, Xijia.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2001.
Call Number
390.0951 G896L 2001
Location
Songkhla

image
Zhongguo--Taiguo / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi bian.
Published
[Beijing] : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2004.
Call Number
327.593051 Z63 2004
Location
Songkhla

image
Zhonghua song : Zhongguo 56 ge min zu ji jin = Ode to China : highlights of China's 56 ethnic groups / Ye Xiaolin zhu bian.
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
Call Number
306.08 Z63 2013
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles