Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
Author
ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540 - .
Call Number
011.75 ศ 908 ฐ 2540
Computer File Loading...

image
รายงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-2 กันยายน 2548 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม.
Author
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย : การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
มหาสารคาม : กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
Call Number
001.4 ก569ร 2548
Location
Songkhla
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles