Search again

Found: 82  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
Author
สภาวิจัยแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, [2563?].
Call Number
001.44 ห116 2563
Location
Songkhla

image
A little book of big data and machine learning / เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา.
Author
เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2563.
Call Number
005.7 อ854ล 2563
Location
Songkhla
Phatthalung

image
AI เปลี่ยนอนาคตโลก / สุทธิชัย ทักษนันต์.
Author
สุทธิชัย ทักษนันต์.
Published
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2563.
Call Number
006.3 ส754อ 2563
Location
Phatthalung

image
AI ≠ Buzzword : เอไอ ไม่ใช่แค่คำกล่าวลอย ๆ / เขียนโดย อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
Author
อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
Published
กรุงเทพฯ : เออินเทลลิเจนซ์, 2563.
Call Number
006.3 อ317อ 2563
Location
Songkhla

image
Arduino Uno +ตัวอย่างงาน lot / จีราวุธ วารินทร์.
Author
จีราวุธ วารินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2563.
Call Number
005.1 จ731อ 2563
Location
Songkhla

image
Art-I-fact เรื่องเล่าจากข้าวของ / ต้นข้าว ปาณินท์.
Author
ต้นข้าว ปาณินท์.
Published
กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2563.
Call Number
089.95911 ต126อ 2563
Location
Songkhla

image
Easy Access / นิติธร (ธัชชัย) จำลอง.
Author
นิติธร (ธัชชัย) จำลอง.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
Call Number
005.369 น634อ 2563
Location
Songkhla

image
Easy Access / นิติธร (ธัชชัย) จำลอง.
Author
นิติธร (ธัชชัย) จำลอง.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
Call Number
005.369 น634อ 2563,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Location
Songkhla

image
Easy office tips / นิติธร (ธัชชัย) จำลอง.
Author
นิติธร (ธัชชัย) จำลอง.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
Call Number
005.369 น634อ 2563
Location
Phatthalung

image
One-Stop Python เรียนรู้ภาษาไพธอนในเล่มเดียว / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
Author
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563.
Call Number
005.133 อ246ว 2563
Location
Songkhla

image
Practical devops and cloud engineering / ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์.
Author
ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2563.
Call Number
005.1 ณ57พ 2563
Location
Songkhla

image
Sondhi Talk / สนธิ ลิ้มทองกุล.
Author
สนธิ ลิ้มทองกุล.
Published
กรุงเทพฯ : พระอาทิตย์, 2563.
Call Number
089.95911 ส097ส 2563
Location
Songkhla

image

image
การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS (ภาคปฏิบัติ) / สุรพันธ์ สามาตรกูล.
Author
สุรพันธ์ สามาตรกูล.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
Call Number
005.8 ส859ก 2563
Location
Phatthalung

image
การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS (ภาคปฏิบัติ) / สุรพันธ์ สามาตรกูล.
Author
สุรพันธ์ สามาตรกูล.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
Call Number
005.8 ส859ก 2563,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles