Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน โดยครูภูมิปัญญาไทย และเครือข่าย
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน / ครูคนแรกของลูก / อ่านนิทานให้ลูกฟัง
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ก 2548
Visual Loading...

image
ขบวนเรือพระราชพิธี / บริษัท ทีวีบูรพา
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2549.
Call Number
390.22 ข241 2549
Location
Phatthalung
Visual Loading...

image
ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูผู้นำยุคปฏิรูป
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ค 2548
Visual Loading...

image
คิดได้ไง
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
Call Number
379.593 ล 691 ค 2552
Location
Songkhla
Visual Loading...

image
ชีวิตของคนกับราง บนเส้นทางรถไฟ / บริษัท ทีวีบูรพา
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2548.
Call Number
385 ช691 2548
Location
Phatthalung
Visual Loading...

image
บทบาทความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ให้เด็กไทยมีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691บ 2548
Location
Songkhla
Visual Loading...

image
ปลายทางของก้อนทอง / บริษัท ทีวีบูรพา
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2548.
Call Number
363.728 ป596 2548
Location
Phatthalung
Visual Loading...

image
มังกรกตัญญู / บริษัท ทีวีบูรพา
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2551.
Call Number
305.89510593 ม408 2551
Location
Phatthalung
Visual Loading...

image
มาตรฐานการศึกษา
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
Call Number
379.593 ล691ม 2548
Location
Songkhla
Visual Loading...

image
เรือสำราญ / บริษัท ทีวีบูรพา
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2548.
Call Number
387.20423 ร902 2548
Location
Phatthalung
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles