Search again

Found: 2,865  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"กุดขาคีม" : การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน / พรทวี ยอดมงคล...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ : เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547.
Call Number
333.91 ก 778 2547
Location
Phatthalung

image

image
"สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Author
กิ่งแก้ว เพ็ชรราช
Published
อุตรดิตถ์ : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, [2531?].
Call Number
398.2041 ก 711 ล 2531
Location
Songkhla

image
"สั่งอพยพ" : โครงการบังคับโยกย้ายถิ่นฐานชาวว้าในเขตรัฐฉานตะวันออก (2542-2544) / พรสุข เกิดสว่าง, บรรณาธิการแปล
Author
พรสุข เกิดสว่าง
Published
เชียงใหม่ : โครงการเพื่อนไร้พรมแดน, 2545.
Call Number
305.8 ส 453 2545
Location
Songkhla

image
"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2" / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].
Published
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
Call Number
337.159 ท968 2558
Location
Songkhla
Phatthalung

image
1 ทศวรรษ : โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / อริยา พรหมสุภา.
Author
อริยา พรหมสุภา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
Call Number
378.1 อ281ห 2558
Location
Phatthalung

image
1 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ, บรรณาธิการ.
Author
สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2546.
Call Number
354.3 ห182 2546
Location
Songkhla

image
1 ปีแรกที่ สช. : รายงานผลการปฏิบัติงานปีที่ 1 (1กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) / พลเดช ปิ่นประทีป.
Author
พลเดช ปิ่นประทีป.
Published
[นนทบุรี] : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560.
Call Number
353.6 พ443ห 2560
Location
Phatthalung

image
10 ปี กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" / มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ... [และคนอื่น ๆ].
Author
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.
Published
ยะลา : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2561.
Call Number
347.593 ส658 2561
Location
Phatthalung

image
10 ปีแพรกหนามแดง : กระบวนการเรียนรู้สู่วิถีความปรองดอง / กชกร ชิณะวงศ์.
Author
กชกร ชิณะวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
Call Number
333.91 ก005ส 2555
Location
Songkhla

image
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย / บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.
Author
บุญร่วม เทียมจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2556.
Call Number
340 บ612ร 2556
Location
Phatthalung

image
140 ปี กรมศุลกากร = 140 th anniversary the customs department / กรมศุลกากร.
Author
กรมศุลกากร
Published
กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2557.
Call Number
382.7 ศ876ร 2557
Location
Phatthalung

image
15 ปีสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา / สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
Author
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและกาีรพัฒนา, 2548.
Call Number
305.3 ส 078 ส 2548
Location
Phatthalung

image
18 ปี FARA คู่มือการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ / สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA.
Published
ปทุมธานี : สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA, 2558.
Call Number
363.37 ส658 2558
Location
Phatthalung

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles