Search again

Found: 118  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
คู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Author
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, [2536?].
Call Number
001.44 ศ 906 ค 2536

image
คู่มือทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2538 / วราวุธ ผลาอนันต์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2538.
Call Number
020.6 ค 751 2538
Location
Songkhla

image

image

image
ชื่อย่อภาษาอังกฤษด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ / ศิริพร สินธุเสก, ผู้จัดทำ
Author
ศิริพร สินธุเสก
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
Call Number
060 ศ 631 ช 2540
Location
Songkhla

image

image

image

image

image
ดรรชนีวารสาร / หนังสือพิมพ์ภูมิภาคตะวันตก (#d rL. 2534-2536) / จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายข้อมูลภูมิภาคตะวันตก
Author
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายข้อมูลภูมิภาคตะวันตก
Published
นครปฐม : [ม.ป.พ], 2538.
Call Number
025.343 ด 197 2538
Location
Songkhla

image
ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป = Thai author table / หอสมุดแห่งชาติ
Author
หอสมุดแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, 2542.
Call Number
025.3 ห 566 ต 2542
Location
Songkhla

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles