Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร สัญลักษณ์ทางการเมือง / ชาตรี ประกิตนนทการ.
Author
ชาตรี ประกิตนนทการ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.
Call Number
720.9593 ช535ศ 2563,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Location
Phatthalung

image
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล / ธานัท วรุณกูล.
Author
ธานัท วรุณกูล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
Call Number
725.51 ธ643ส 2563,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Location
Songkhla

image
แสงสว่างในสถาปัตยกรรม / ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล.
Author
ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
Call Number
729.28 ย513ส 2563,หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Location
Phatthalung

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles