Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Chuan bo yu wen hua gai lun = An Introduction to communication and culture / Zhuang Xiao Dong.
Author
Zhuang, Xiao Dong.
Published
Beijing : People s Publishing House Pub., 2008.
Call Number
302.2 Z63C 2008
Location
Songkhla

image
Guo ji guan xi yan jiu shi yong fang fa = Practical methods of international studies / Xuetong Yan, Xuefeng Sun.
Author
Yan, Xuetong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
Call Number
303.482 Y21G 2007
Location
Songkhla

image
Hong yi fang mian jun ji shi = Hongyi fangmianjun jishi / Liu Bingrong zhu.
Author
Liu, Bingrong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2003.
Call Number
355.00951 L783H 2003
Location
Songkhla

image
Li yi yu zhongguo wen hua / Gu Xijia zhu.
Author
Gu, Xijia.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2001.
Call Number
390.0951 G896L 2001
Location
Songkhla

image
Ming dai hai jin yu hai wai mao yi / Chao Zhong Chen zhu.
Author
Chao, Zhong Chen.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2005.
Call Number
382.0951 C461M 2005
Location
Songkhla

image
Xiang tu zhong guo / Fei Xiaotong.
Author
Fei, Xiaotong.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
Call Number
307.72 F297X 2011
Location
Songkhla

image
Zhongguo wai mao fa lu zhi du bian qian yan jiu : yi zhi du zhu yi wei shi jiao = Zhongguo waimao falu zhidu bianqian yanjiu / Zhu Jing'an.
Author
Zhu, Jing'an.
Published
Beijing : Ren min chu ban she, 2008.
Call Number
343.08 Z63Z 2008
Location
Songkhla

image
Zhongguo wen hua de chong jian / Fei Xiaotong zhu.
Author
Fei, Xiaotong.
Published
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2013.
Call Number
305.8951 F297Z 2013
Location
Songkhla

image
Zhongguo wen hua de fan xing / Hu shi zhu.
Author
Hu, Shi,
Published
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2013.
Call Number
305.8951 H874Z 2013
Location
Songkhla

image
Zhonghua song : Zhongguo 56 ge min zu ji jin = Ode to China : highlights of China's 56 ethnic groups / Ye Xiaolin zhu bian.
Published
Beijing Shi : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si, 2013.
Call Number
306.08 Z63 2013
Location
Songkhla

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles