เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00369510
บาร์โค้ด39611600978679
เล่มVol. 15 No. 166 (Jan.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0