เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00369536
บาร์โค้ด39611600978067
เล่มVol. 14 No. 165 (Dec.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0