เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00370019
บาร์โค้ด39611600977838
เล่มVol. 15 No. 167 (Feb.) 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า17 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0