เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00370590
บาร์โค้ด39611600976160
เล่มVol. 15 No. 168 (Mar.) 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า11 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0