เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00367427
บาร์โค้ด39611600973936
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0