เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00367793
บาร์โค้ด39611600973803
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0