เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00367347
บาร์โค้ด39611600973043
เล่มVol. 14 No. 162 (Sep.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า11 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0