เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00369164
บาร์โค้ด39611600972490
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0