เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00369315
บาร์โค้ด39611600972078
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า3 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0