เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00366500
บาร์โค้ด39611600967425
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า29 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0