เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00365353
บาร์โค้ด39611600964703
เล่มVol. 14 No. 160 (Jul.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0