เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00365146
บาร์โค้ด39611600964125
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Jul 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0