เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00364425
บาร์โค้ด39611600961980
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 5 (มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 May 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0