เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00363968
บาร์โค้ด39611600960834
เล่มVol. 14 No. 156 (Mar.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1