เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00363398
บาร์โค้ด39611600960479
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0