เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00363397
บาร์โค้ด39611600960461
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0