เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00364743
บาร์โค้ด39611600958085
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0