เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00363839
บาร์โค้ด39611600958010
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0