เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00362950
บาร์โค้ด39611600956873
เล่มVol. 14 No. 155 (Feb.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0