เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00362884
บาร์โค้ด39611600956733
เล่มปีที่ 118 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า1 Feb 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0