เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00362080
บาร์โค้ด39611600956154
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0