เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00362022
บาร์โค้ด39611600955693
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0