เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00361984
บาร์โค้ด39611600955594
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0