เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00361942
บาร์โค้ด39611600955289
เล่มVol. 13 No. 153 (Dec.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า17 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0