เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00361268
บาร์โค้ด39611600955115
เล่มVol. 13 No. 152 (Nov.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0