เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00360098
บาร์โค้ด39611600954761
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0