เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00360066
บาร์โค้ด39611600953847
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0