เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00360836
บาร์โค้ด39611600953334
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0