เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00360854
บาร์โค้ด39611600953276
เล่มVol. 13 No. 151 (Oct.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0