เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00359397
บาร์โค้ด39611600950488
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 5 (มี.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0