เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00359398
บาร์โค้ด39611600950462
เล่มVol. 13 No. 150 (Sep.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0