เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00358466
บาร์โค้ด39611600949597
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0