เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00358463
บาร์โค้ด39611600949522
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0