เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00359366
บาร์โค้ด39611600949274
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0