เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00358225
บาร์โค้ด39611600949035
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0