เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00357491
บาร์โค้ด39611600948037
เล่มVol. 13 No. 147 (Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0