เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00356909
บาร์โค้ด39611600947039
เล่มVol. 13 No. 146 (May) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0