เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00355367
บาร์โค้ด39611600945173
เล่มVol. 13 No. 144 (Mar.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1